zdjęcie
nr kat FR
nazwa
opis
001
Rolka prowadząca z wałem pustym
Otwór f16
001A
Rolka prowadząca z wałem pustym(oś wystająca - elewator )
Otwór f16
002
Rolka prowadząca z osią
Oś M16
003
Rolka nośna z wałem pustym
Otwór f16
003A
Rolka nośna z wałem pustym fi-110
Otwór f20
004
Rolka nośna z osią
Oś M 16
1.-h. gwintu-45mm smar.centralne
2.h. gwintu-25mm -smar.centralne .
3.-h. gwintu-45mm-samo-smarne
005
Rolka zwrotna z wałem pustym
Otwór f20
005A
Rolka zwrotna z wałem pustym fi-110
Otwór fi20
006
Rolka zwrotna taśmy z osią
Oś M20
007
Koło napędowe taśmę sitową
008
Rolka podtrzymująca kosz obrotowy doczyszczarki
Guma-metal komplet
009
Wkład gumowy rolki kosza obrotowego
Guma
010
Rolka napinająca taśmę z osią
Oś M24
011
Rolka napinająca taśmę przelotowa
Otwór f16
012
Koło napędowe palczaste z kołnierzem T-50
Otwór f50
013
Koło napędowe palczaste bez kołnierza T-50
Otwór f50
014
Koło napędowe palczaste z kołnierzem T-50
Otwór f40
Otwór f35
015
Koło łańcuchowe kieszeniowe zwrotne - doczyszczarka
Otwór f40
016
Koło łańcuchowe kieszeniowe napędowe- doczyszczarka
Otwór f50
017
Łańcuch (doczyszczarka)
Długości wg zamówienia
018
Pręt nitowy taśmy-gumowany
Długości wg zamówienia
019
Pręt nitowy taśmy
Długości wg zamówienia
022
Blaszka naprawcza taśmy
Wymiary wg zamówienia
023
Zabierak gumowy (duży, mały)
L- 640
L- 495
024
Pręt wygięty gumowany
Prawy, lewy
025
Pręt grzebieniowy
Prawy
026
Pręt grzebieniowy
Lewy
027
Palec sprężysty -doczyszczarka
UNSIN
028
Palec sprężysty - doczyszczarka
RRL 1200
029
Gwiazda trójpalczasta doczyszczarki
Guma
030
Płyta-Łopata
guma
031
Guma wciągu przymusowego
25x150x200
032
Gwiazda doczyszczarki ROPA
guma
034
Rolka zwrotna elewatora (dolna)
035
Rolka zwrotna elewatora fi-510
części holmer
 
 
 
copyright FR 2011